زنگ تولد

اطلاعات تماس

آدرس

بابل .خیابان مدرس . کوچه روبروی سینما آزادی .ابتداي نقیب کلا . ساختمان آزادی .طبقه سوم

تلفن : 01132366870

موبايل : 09112148173

zangetavalod@gmail.com

فرم تماس